Opći uvjeti poslovanja

Prodavatelj je pravna osoba Algebra Sveučilište, Gradišćanska 24, Zagreb, OIB: 10750578045 koja putem Internetske trgovine na domeni https://shop.algebra.hr/ prodaje proizvode Kupcu. Kupac proizvoda je svaka fizička osoba koja kupuje proizvode putem Internetske trgovine na način da Prodavatelju preda ponudu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda Prodavatelja.

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, jamstva za ispravnost proizvoda (garancija) i uvjete njenog korištenja, prava na prigovor i raskid ugovora, uvjete dostave, zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka i druga pitanja vezana uz Internetsku trgovinu. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku primitka potvrde Prodavatelja o narudžbi na e-mail adresu Kupca.

Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Internetska trgovina. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internetske trgovine ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske trgovine.

Raskid ugovora

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zaključen putem internetske trgovine u roku od 14 dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio Proizvod predan u posjed. Kupac to može učiniti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave poslane Prodavatelju na e-mail, adresu ili telefaks Prodavatelja navedene u elektronskoj potvrdi narudžbe u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail i podatke o naručenom ili primljenom proizvodu.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako Kupac jednostrano raskine ovaj Ugovor, Prodavatelj će izvršiti povrat novca koji je primio od Kupca, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimljena odluka Kupca o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju je Prodavatelj ponudio.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu.

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje ili preda robu Prodavatelju, odnosno osobi koju je Prodavatelj ovlastio za primanje robe.

Povrat novca biti će izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi Proizvod. Neposredan trošak povrata robe snosi sam Kupac. Vraćeni Proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži uz priloženi zahtjev za povrat i presliku računa. Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji u slučajevima definiranim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača.

Kupac je sam odgovoran za pristup svojem sustavu i sam će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i lozinki. Kupac jamči za točnost i istinitost svih dostavljenih podataka te prodavatelju odgovara za štetu nastalu zbog netočnih odnosno neistinitih podataka.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. U slučaju povrata robe koja je korištena, nema svu pripadajuću ambalažu ili nije dovedena u prvobitno stanje kao na dan kupovine teretimo Vas za iznos od 50% vrijednosti vraćene robe za manipulativne troškove povrata, odnosno minimalni iznos od 100 kn. U slučaju povrata robe koja je vidno korištena Prodavatelj ima pravo odbiti povrat u potpunosti.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

Za Algebra d.o.o., Gradišćanska 24, 10000 Zagreb, shop@algebra.hr,

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz

___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

____________________________________________________________ (upišite naziv artikla)

prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene

dana _____________________. (upišite datum)

U _____________________ (grad/mjesto), dana _____________________. (datum).

__________________________ Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na ovom linku.

Online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije od 15. 2. 2016., u cijeloj EU, sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme (link). Prevedeno, ako naiđete na problem tijekom online kupovine unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na linku ODR platforme. Platformu mogu koristiti potrošači i trgovci. Prigovor je moguće podnijeti isključivo na hrvatskom jeziku.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Algebra d.o.o.

Gradišćanska 24

10000 Zagreb

Plaćanje

U web trgovini algebra.hr/shop možete platiti:

Pouzećem

Plaćanje pouzećem se vrši u gotovini, dostavljaču prilikom preuzimanja robe na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

Virmanski – općom uplatnicom ili Internet bankarstvom

Ako ste odabrali virmanski načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti podatke potrebne za uplatu, odnosno podatke za ispunjavanje opće uplatnice. Uplatu možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune, odnosno putem banke ili pošte. U poziv na broj svakako upišite broj narudžbe (koji ste dobili na mail sa potvrdom Vaše narudžbe). Taj broj služi za brže povezivanje vaše uplate sa narudžbom. Po zaprimljenoj uplati poslat ćemo Vam naručene proizvode.

Jednokratno i na rate.

Plaćanje izravno putem interneta, korištenjem najmodernijeg servisa za plaćanje kreditnim karticama. Plaćate li kreditnom karticom, vaše podatke štiti sustav WSPay.

Zaštita osobnih podataka

Pristanak

Korištenjem online trgovine pristajete na postupanje s podacima  na način opisan u Izjavi o prikupljanju osobnih podataka.

Registracijom u online trgovinu dopuštate Algebra.hr/shop administraciju baze podataka dostavljene od strane korisnika, te da informacije o sadržaju kupnje prikuplja i obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Prodavatelj se obavezuje, da će vaše osobne i ostale podatke, prikupljene u postupku registracije, štititi u skladu sa ZOZP, da ih neće objavljivati trećim osobama i da će ih koristiti isključivo za potrebe ispunjenja narudžbe, ispostavljanja računa i eventualno rješavanje pritužbi i ostale potrebe komunikacije. Prodavatelj se obvezuje da će trajno štititi vaše osobne podatke.

Za zaštitu osobnih podataka odgovorni ste i sami te se trebate pobrinuti za sigurnost korisničkog imena i lozinke.

Prikupljanje osobnih podataka

Za kupnju u online trgovini možete se registrirati. Pri registraciji trebate upisati osobne podatke, podatke za plaćanje, ispostavljanje računa i dostavu.

Podaci za osobni račun, obavezan pri registraciji:

OIB(*)

Ime(*)

Prezime(*)

E-mail adresa (*) (Adresa mora biti validna kako biste mogli primiti podatke o registraciji. Na navedenu e-mail adresu primit ćete novu lozinku u slučaju da zaboravite postojeću.)

Osobna lozinka (*) (lozinku smislite sami. Zbog zaštite podataka bilo bi dobro da lozinka sadrži brojke i slova.)

Ponovno unijeti lozinku(*)

Telefon(*)

ID br. za PDV

Slanje e-pošte(*) (Označite ako želite primati informacije o proizvodima, akcije, novosti…)

Podaci za plaćanje

Ime(*)

Prezime (*)

Telefon(*)

Tvrtka

Vrsta adrese

Adresa 1(*)

Adresa 2

Mjesto(*)

Država(*)

Poštanski broj(*)

Podaci uneseni u polje za isporuku pošiljke ne moraju biti jednaki podacima za izdavanje računa. Možete izabrati ukoliko želite koristiti iste podatke za dostavu i izdavanje računa.

Online trgovina automatski prikuplja neke informacije s vašeg računala. Ove informacije mogu sadržavati; vašu IP adresu, vrstu preglednika, nazive domena, vrijeme pristupa i adrese web stranica koje ste posjetili u našoj online trgovini. Prodavatelj ove podatke isključivo koristi za statistiku o korištenju online trgovine i optimizaciju stranica.

Promjena osobnih podataka

Osobne podatke te adrese za dostavu i izdavanje računa možete uvijek promijeniti. Ukoliko želite mijenjati podatke na vašem računu, prijavite se u online trgovinu i odaberite “Moj račun”.

Korištenje osobnih podataka

Prodavatelj prikuplja podatke u online trgovini kako bi osigurao pravilno funkcioniranje trgovine i pružanje traženih usluga. Prodavatelj može korisničke podatke koristiti za potrebe internog marketinškog istraživanja i obavijesti korisnika o novostima u onlne trgovini, novosti vezane uz proizvode ili usluge koje nudi tvrtka Algebra d.o.o.

Politika kolačića

Koristimo funkcionalne te Google i Facebook analitičke kolačiće u svrhu unaprjeđenja naših stranica i korisničkog iskustva te analitiku posjeta našim internetskim stranicama

Koja je svrha obrada podataka?

Sve obrade osobnih podataka koje provodimo vezane su uz pružanje usluga i informacija o našim uslugama

Koji su temelji prikupljanja/obrade podataka?

Osobne podatke prikupljamo temeljem zakonskih i ugovornih obaveza te temeljem vaših privola

Tko ima pristup podacima?

Podacima pristupaju ovlašteni zaposlenici Algebra grupe te naši ugovoreni izvršitelji, a dio podataka temeljem zakonski definiranih obaveza ustupamo tijelima javne vlasti. Osobni podaci ni u kojem slučaju neće biti prodani niti nezakonito ustupljeni trećim stranama

Internetske stranice drugih kompanija – na našim stranicama povremeno ćete naići na internetske poveznice na stranice drugih kompanija koje nisu u kontroli Algebra grupe. Algebra grupa ni u kojem slučaju nije odgovorna za sadržaj, produkte, usluge i postupke drugih kompanija. Poveznice ne predstavljaju sponzorstvo niti povezivanje s tim kompanijama.

Prijenos Vaših osobnih podataka izvan Europe – mi ili naši davatelji usluga u nekim posebnim slučajevima prenosimo Vaše osobne podatke van Europske ekonomske zajednice u SAD koristeći propisane mjere sigurnosti kroz Privacy Shield sporazum

Koji je rok pohrane?

Rokovi pohrane definirani su zakonskim i ugovornim obavezama, a dijelom internim aktima

Koje su mjere zaštite?

Algebra grupa provodi adekvatne tehničke i organizacijske mjere zaštite sigurnosti osobnih podataka i tako osigurava njihovu točnost, cjelovitost, povjerljivost i pouzdanost

Koja su prava ispitanika?

Ispitanicima osiguravamo sva prava koja im garantira Uredba – pravo na pristup informacijama, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost podataka i pravo na prigovor. Pored toga, ispitanici imaju pravo povući privole koje su nam dali.

Kako iskoristiti prava

Zahtjev za ispunjenje prava ispitanika možete predati osobno ili poslati poštom na adresu Algebra d.o.o., Gradišćanska 24, Zagreb

Više informacija o tome kako postaviti zahtjev za ispunjenje prava ispitanika moguće je dobiti e-mailom na dpo@algebra.hr ili telefonski na broj 01/2332-861

Službenik za zaštitu podataka

Algebra grupa kao zajednički voditelj obrade je imenovala službenika za zaštitu podataka s kojim možete kontaktirati u vezi bilo kakvih pitanja ili zabrinutosti po pitanju naše Politike privatnosti. Kontakt našeg Službenika za zaštitu podataka je dpo@algebra.hr

Ostali uvjeti

Algebra.hr/shop trgovina vodi računa o načinu pakiranja proizvoda. Proizvodi se pakiraju na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Informacije o tvrtki:

Algebra  d.o.o.

Gradišćanska 24

10000 Zagreb

Hrvatska

Adresa elektroničke pošte: shop@algebra.hr

Info telefon: +385(0)1 2222 869;

Web trgovina je otvorena za narudžbe od 0-24, a pitanja vezana uz web kupovinu možete slati na email shop@algebra.hr